Traktorbagr
 “

Ještě lépe, ještě rychleji a vždy v termínu po celý letošní rok. Neb naše práce byli, jsou a budou spolehlivým a pevným základem jakékoli Vaší stavby.

— Motto 2012

Společnost GeoWorks zabývající se zemními pracemi byla založena v červnu 2005. Firma vlastní dva kolové rypadlo-nakladače JCB 4CX a nekolik menších strojů. Nabízíme provedení jak drobných výkopových prací, například občanské výstavby, tak objemově náročnější výstavby při zhotovení inženýrských prací (výstavba plynofikace, vodovodních řadů, atd.), podílíme se na významných dopravních stavbách.

1

Vybavení

Kvalitní a spolehlivé zemní stroje se širokou paletou příslušenství jsou připraveny na nejrůznější úkoly. Spolehlivost je zajištěna kvalitou značky JCB a pravidelnou údržbou našich zařízení.

3

Vedení

Pro komunikaci se zákazníkem je vždy k dispozici zástupce zhotovitele oprávněný k důležitým operativním rozhodnutím, změnám plánování a řešení nastalých situací pro minimalizování prodlev a prostojů.

2

Pracovníci

Máme vlastní dlouhodobé spolehlivé pracovníky, kteří si díky dlouholetým zkušenostem, pravidelným školením a motivačním oceněním dokaží poradit v každé situaci.